Prezentare:

        Spitalul Orășenesc Panciu este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative) funcţionand pe principiile prevăzute în Legea 95/2006, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

        Spitalul Orășenesc – spital general, cu o structura de specialităţi medico-chirurgicale, cu camera de garda, care asigura urgentele medico-chirurgicale şi acorda asistenta medicală de specialitate.

        Spitalul Orășenesc consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

       Spitalul Orășenesc Panciu dispune de o structură complexă de specialităţi aprobată prin Ordinul MS nr. 832/02.06.2010 având un număr de 62 paturi spitalizare continua şi 8 paturi spitalizare de zi:

Paturi spitalizare de zi:
        - medicina interna 2 paturi,
        - pediatrie 2 paturi,
        - obsterică ginecologie 2 paturi,
        - chirurgie 2 paturi.

        Compartimentele sunt dotate cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat şi acreditat conform normelor în vigoare.

       Spitalul Orășenesc Panciu este operator de date cu caracter personal nr. 0007442.